नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका प्रमूख १३ नीति

0

काठमाडौं। नेपालको संविधानले १३ वटा विषयलाई राज्यको नीतिका रुपमा लिपिवद्ध गरेको छ। २०७२ को संविधानअघि देशको राष्ट्रिय नीति राजा र प्रधानमन्त्रीहरुको तजबिजमा तय गरिन्थ्यो। नयाँ संविधानपछि त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ।

यी हुन् संविधानमा व्यवस्था भएका प्रमूख राष्ट्रिय नीति :–

१. राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति
२. राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति
३. सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति
४. अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति
५. कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति
६. विकास सम्बन्धी नीति
७. प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति
८. नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति
९. श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति
१०. सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति
११. न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति
१२. पर्यटन सम्बन्धी
१३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति

Comments
Loading...
You might also like