Tag - नदी

लोकसेवा

नेपालका मुख्य नदीका उद्गमस्थलहरु कहाँ पर्दछन् ?

काठमाडौं । सेती गण्डकी नदी अन्नपूर्ण हिमालबाट उत्पति भएको हो । महाकाली नदी अपि हिमालबाट उत्पति भएको हो । ठूलो भेरी नदी मुकुट हिमालबाट उत्पति भएको हो । विष्णुमति नदी सपनतिर्थबाट उत्पति भएको हो । बुढीगण्डकी नदीको उद्गमस्थल गणेश...

बांकी पढ्नुहोस्