Tag - बाग्मती सरसफाइ महाअभियानको अन्तर्गत गोकर्ण मन्दिर आसपास सरसफाइ