Tag - बिबि श्रेष्ठ

ब्लग

आत्मानुभूति नयाँ सोचको !

परिवारमात्र सर्वेसर्वा लाग्दछ। यही पारिवारिक सर्वथालाई नै जीवन सोच्ने कमजोर धरातल भएकाहरु सृष्टिका निरन्तरताका सूचकांक हुन्, त्यस्तो सोंच भएका जीवनले आफनो कार्यवधिभरि नवीनतम् कार्य र समाजमा योगदान गर्न कदापि सक्दैनन्।

बांकी पढ्नुहोस्