Tag - बैठक खर्च

संघीय संसद

संसदको एउटा बैठकमा कति हुन्छ खर्च ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक संञ्चालन गर्नका लागि प्रति बैठक दैनिक ७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक संञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीदेखि सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने यातायात र बैठक भत्ता समेत गरी...

बांकी पढ्नुहोस्