Tag - विद्यार्थी आन्दोलन

बहस

विद्यार्थी आन्दोलन : शैक्षिक मुद्दामा कहिले हुन्छ बहस ?

हामीसँग आफैं आफ्नो समाजबारे सरोकार राख्ने नभई दातृ राष्ट्रको आवश्यकता र सिफारिसको छायामा पाठ्यक्रम र पठनपाठ तौरतरिका तयार पारिएको छ, जसका कारण प्रतिभा पलायन (brain drain) को समस्या वर्षेनि थप चुनौती बन्दैछ ।

बांकी पढ्नुहोस्