Tag - सर्वेन्द्र खनाल

स्पेशल

प्रहरी प्रमूखको इतिहासमा सर्वेन्द्र खनाल अब्बल

खनालले जनतासँग जोडिन समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम घोषणा गरी योजनाबद्द रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रण गरे, जस जनुसार मुलुकभर रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५१ स्थानीय तहसँग सम्झौता (Memorandum of Understanding) गरी कार्यान्वयनमा लगियो जुन...

बांकी पढ्नुहोस्